Over BIM

Wat brengt BIM u?

Inzicht en transparantie

BIM brengt u inzicht in uw gebouw, transparantie in het ontwerp, realisatie, exploitatie en beheer & onderhoud proces.

Kostenbesparing

Doordat problemen worden opgelost voordat er één paal in de grond gaat worden fouten voorkomen. Doordat vooraf clashdetectie plaatsvindt tussen de bouwplannen van diverse bouwpartners worden werkzaamheden beter op elkaar afgestemd, hetgeen wederom faalkosten voorkomt. Door de bouw(plaats)logistiek vooraf te plannen kunnen kosten worden bespaard. Door vooraf na te denken over de informatie die nodig is ten behoeve van exploitatie, beheer & onderhoud en sloop en deze mee te nemen in het dossier worden kosten later in het proces voorkomen om deze informatie alsnog te achterhalen.

Wel moet er rekening mee worden gehouden dat de kosten voor de baten uitgaan. Het ontwerp en engineeringproces wordt duurder, terwijl de kostenbesparing pas later, tijdens de realisatie of exploitatiefase worden gerealiseerd. Overall worden de kosten lager, maar kosten en baten komen niet persé bij dezelfde partijen terecht. Hierover zullen dus afspraken moeten worden gemaakt tussen opdrachtgever en bouwpartners.

Zekerheid en risicobeheersing

Doordat een gebouw vooraf al geheel wordt “gebouwd” worden onzekerheden er vooraf uitgehaald. Hiermee kunnen risico’s gemanaged worden voordat ze überhaupt ontstaan.