Wij geven

BIM-advies

Als BIM-adviseur kunnen wij u onafhankelijk advies geven

Wij leveren BIM-advies op maat

Onze BIM-Experts werken uw project zowel bouwkundig als constructief (integraal) uit in een intelligent 3D BIM-model. Door deze integrale aanpak ontstaat er geen verlies in communicatie en bereiken we volledige afstemming tussen de disciplines. Hierdoor reduceert de benodigde tijd voor de complete uitwerking en tussentijdse aanpassingen aanzienlijk en verloopt het ontwerptraject sneller. Voor u als opdrachtgever betekent dit ook één partij als aanspreekpunt en dus efficiënte communicatie en korte lijnen!

Expert op het gebied van BIM, om zo u te voorzien van het advies wat u nodig heeft

Als BIM-adviseur zijn wij de expert op het gebied van BIM. Hieronder leest u hoe wij te werk gaan.

3D BIM-model

We modelleren onze 3D BIM-modellen tot op een hoog detailniveau en verrijken ze met veel informatie (data). Hierbij volgen we niet alleen de NLRS en ILS, maar gaan we een aantal stappen verder. Er ontstaat hierdoor een rijkelijk gevuld model waarin de opdrachtgever of aannemer zijn randvoorwaarden kan monitoren, bouwkosten calculeren en onderaannemers kan inkopen en aansturen. Door het model zo op te bouwen zoals er daadwerkelijk gebouwd wordt, lossen we lastige knooppunten vroegtijdig op en kan de aannemer op basis van het model beter plannen.

BIM-advies

Integrale BIM-advisering

De integrale advisering van uw project kan beginnen op basis van een definitief VO (esthetisch ontwerp) van de architect maar ook na de bouwaanvraag. In beide gevallen nemen we meteen zoveel mogelijk informatie voor het uitvoeren van het daadwerkelijke project mee. Hierbij valt te denken aan uitvoeringstechnische en kostenbesparende optimalisaties welke bijvoorbeeld resulteren in een verbetering in de gevel- en/of plattegrondindeling. Natuurlijk houdt u als opdrachtgever continu de regie en blijven we communiceren.

Controle regelgeving?

Naast de technische uitwerking in het model voeren wij ook extra controle uit op regelgeving en bouwbesluit. Door bijvoorbeeld aspecten als brandwerendheid en geluidseisen in het model te verwerken, zijn deze door u visueel snel te controleren en liggen deze randvoorwaarden vast voor prijsvorming en de uitwerking van de leverancier.

De BIM-adviseur met de beste oplossing voor uw vraagstuk

Onze adviesdienst is de beste oplossing voor optimale uitwerking in BIM. Neem gerust contact met onze BIM-adviseurs op +31 88 730 49 90 of info@thebimengineers.nl.

Contact