Wij doen

BIM-management

Wij managen uw complete BIM-project van het maken van BIM-protocollen en opstellen van leveringsspecificaties tot aan het aansturen van het projectteam tot aan oplevering van het gebouwdossier.

BIM Management is een onmisbare factor voor uw project

In een project met diverse partners is het belangrijk dat iedereen op dezelfde manier zijn informatie aanlevert volgens het juiste BIM-protocol. Ontwerpfouten kunnen hierdoor met clash detectie vroegtijdig opgespoord worden. Het is verstandig om een BIM-manager aan te stellen die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de informatiestromen. Deze verantwoordelijkheid zou u bij de architect of aannemer kunnen neerleggen, maar zij leveren ook hun eigen input. Het gevaar bestaat dat een van deze partijen bij een conflict niet onafhankelijk handelt. Daarom stellen wij ons op als onafhankelijke BIM-manager.

BIM-management speelt in steeds meer projecten een belangrijke rol.

BIM-management ligt bij ons in het verlengde van onze dienst bouwprojectmanagement. Als regisseur van het BIM-traject coƶrdineren en bewaken wij het gehele proces. Heldere afspraken met alle betrokken (BIM) partners liggen hieraan ten grondslag. Aan het begin van het traject formuleren wij samen met u het doel waarvoor u BIM wilt inzetten. Daarnaast draagt het bij aan:

  • het realiseren van de gewenste kwaliteit
  • reductie van kosten
  • doorlooptijdverkorting van uw project

Met uiteindelijk een Bouw Informatie Model dat efficiƫnt en effectief toepasbaar is in de ontwerp-, realisatie- en/of de exploitatiefase. Wij kunnen BIM-management effectief inzetten door gebruik te maken van opgedane praktijkervaring met BIM-projecten en de handige tools die wij hiervoor ontwikkeld hebben.

BIM-management

Neem contact op met onze BIM-managers

The BIM Engineers gelooft in eenvoud. We maken de materie van BIM dan ook graag voor u inzichtelijk en begrijpelijk. Neem voor meer informatie over BIM gerust contact met onze BIM-managers op, wat uw vraag of verzoek ook is.